Τραπ. λογαριασμοί

1.Τραπεζικοί Λογαριασμοί: (για πελάτες εντός Ελλάδος)
Όνομα δικαιούχου: Αντωνίου Φωτεινή.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Αριθμός λογαριασμού : GR4101106380000063840010365
Αριθμός λογαριασμού : (Σύντομος) 63840010365
SWIFT : ETHNGRAA


2.Τραπεζικός Λογαριασμός στη Γερμανία (για πελάτες Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Όνομα δικαιούχου: Dimit. Antoniou.
Deutsche Postbank AG
Αριθμός λογαριασμού : DE61600100700457610702
SWIFT : PBNKDEFF


Παρακαλείστε στην κατάθεση να αναφέρετε  και τον αριθμό παραγγελίας σας.