Μικρό Μέγεθος και Βάρος 
Το FT-450 είναι ένας συμπαγής πομποδέκτης (22.8cm Π Χ 8.4 Υ Χ 21.6cm Β και βάρος περίπου 3.5 κιλά), σχεδιασμένος για άνετη χρήση τόσο στο σταθμό βάσης όσο και ως φορητός σταθμός.
Το FT-450 μπορεί επίσης εύκολα να χρησιμοποιηθεί και στο αυτοκίνητο με τη βάση αυτοκινήτου ΜΜΒ-90. Εκτός από το σπίτι ή το αυτοκίνητο, το μικρό του μέγεθος και βάρος επιτρέπει την εύκολη φορητή χρήση του σε περιπτώσεις όπως είναι οι καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή σε ραδιοερασιτεχνικές εκδρομές! Παρόλο το μικρό του μέγεθος, διαθέτει δέκτη υψηλής απόδοσης και ισχυρό πομπό με ισχύ εξόδου 100 Watt από τα 160 έως τα 6 μέτρα. 

Απαιτήσεις Τροφοδοσίας 
Το FT-450 μπορεί να τροφοδοτηθεί από οποιαδήποτε βολική εξωτερική πηγή 13.8 VDC - 22Α. 

Μεγάλη, Ευανάγνωστη Οθόνη Ενδείξεων LCD 
Θα εκτιμήσετε πολύ τη μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη ενδείξεων του FT-450 με τα υπερμεγέθη στοιχεία 9 τμημάτων αρνητικού τύπου. 

Ενσωματωμένος Επεξεργαστής IF DSP 400 MHz 
Πιο κάτω ακολουθεί λεπτομερέστερη περιγραφή. 

Αποδοτικά Φίλτρα Πρώτης Ενδιάμεσης Συχνότητας (Roofing Filters) 
Το FT-450 διαθέτει ένα φίλτρο εύρους ζώνης διέλευσης 10kHz στην πρώτη ενδιάμεση συχνότητα των 68 MHz, ακριβώς μετά τον πρώτο μίκτη. Το φίλτρο αυτό παρέχει την απαιτούμενη επιλεκτικότητα για την προστασία των επόμενων σταδίων IF και DSP από υπερφόρτωση - ένα χαρακτηριστικό που μόνο σπάνια βρίσκεται σε πομποδέκτες αυτής της κατηγορίας τιμής! 

Σύστημα IF SHIFT & WIDTH 
Οι λειτουργίες IF Shift και Width του FT-450 είναι τα κύρια "εργαλεία" αντιμετώπισης των παρεμβολών. Αφού "στενέψετε" τη χώνη διέλευσης (Width) και / ή ρυθμίσετε το κέντρο της ζώνης διέλευσης (Shift), η λειτουργία Contour (πιο κάτω υπάρχουν οι λεπτομέρειες σχετικά) μπορεί να δώσει ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση λήψης στη ζώνη διέλευσης όπως έχει ρυθμιστεί. Ακόμα περισσότερο, το φίλτρο Notch στην ενδιάμεση συχνότητα (περιγράφεται πιο κάτω) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τα τρία άλλα συστήματα φίλτρου, με σημαντική ωφέλεια στο αποτέλεσμα. Το σύστημα IF WIDTH σας επιτρέπει να μεταβάλλετε το εύρος IF DSP για να καταπολεμήσετε τις παρεμβολές. Επιπρόσθετα, το εύρος ζώνης διέλευσης μπορεί να μεγαλώσει σε σχέση με την προεπιλεγμένη τιμή του, αν επιθυμείτε να βελτιώσετε την πιστότητα της λήψης όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Το εύρος ζώνης διέλευσης της IF μεταβάλλεται σε βήματα: SSB - 1.8/2.4/3.0 kHz. AM - 3.0/6.0/9.0 kHz. FM - 2.5/5.0. CW - 0.5/1.8/2.4 kHz. kHz.

Το σύστημα IF SHIFT σας επιτρέπει να μεταβάλλετε το εύρος ζώνης διέλευσης του φίλτρου DSP χωρίς να αλλάξετε τη χροιά του υπό λήψη σήματος, για να μειώσετε ή να απαλείψετε τις παρεμβολές. Αφού δεν μεταβάλλεται η συχνότητα συντονισμού σας, δεν υπάρχει ανάγκη να ξανασυντονιστείτε. Η ολική δυνατή περιοχή μεταβολής για το σύστημα IF SHIFT είναι ±1 kHz. Απλά περιστρέφετε το χειριστήριο [SHIFT] στα δεξιά ή αριστερά για να μειωθεί η παρεμβολή. Μπορείτε να έχετε οπτική απεικόνιση των ρυθμίσεών σας στον ενδείκτη "SHIFT" της κύριας οθόνης ενδείξεων LCD. 

Το Σύστημα CONTOUR 
Το σύστημα φίλτρου Contour δίνει τη δυνατότητα λεπτής ρύθμισης της περιβάλλουσας του εύρους ζώνης διέλευσης του φίλτρου IF, ώστε να εξασθενούν ή να ενισχύονται συγκεκριμένες συχνότητες, βελτιώνοντας έτσι τον ήχο και την καταληπτότητα του υπό λήψη σήματος. Το φίλτρο DSP Contour αποτελεί μοναδικά χρήσιμη δυνατότητα του δέκτη, παρέχοντας επιλεκτική εξασθένιση ή ενίσχυση μεταβλητών τμημάτων της ζώνης διέλευσης του σήματος λήψης, με αποτέλεσμα την καταπολέμηση παρεμβολών ή την επιλεκτική ενίσχυση / εξασθένιση συνιστωσών συχνοτήτων του σήματος. Η ποσότητα ενίσχυσης / εξασθένισης και το εύρος ζώνης διέλευσης στο οποίο εφαρμόζεται η μεταβολή, είναι ρυθμιζόμενα μέσω του μενού. Η κατάσταση ρύθμισης του φίλτρου CONTOUR παρουσιάζεται γραφικά στην οθόνη ενδείξεων του πομποδέκτη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η απότομη κλίση της χαρακτηριστικής καμπύλης απόκρισης των φίλτρων DSP μπορεί, αν ρυθμιστεί "επιθετικά", να προσδώσει μια αφύσικη ηχητική χροιά στα υπό λήψη σήματα. Πολύ συχνά, το υπερβολικά στενό εύρος ζώνης διέλευσης δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να βελτιωθεί η λήψη. Τα χαρακτηριστικά του σήματος λήψης μπορεί να είναι τέτοια, που μπορεί να περιέχει ανεπιθύμητες συνιστώσες συχνότητας. Με την προσεκτική χρήση του φίλτρου Contour, μπορεί να αλλάξει η καμπύλη απόκρισης του φίλτρου, επιτρέποντας στο επιθυμητό σήμα να "ξεχωρίσει" από το θόρυβο και τις παρεμβολές, κατά τρόπο που δεν μπορεί να γίνει με άλλα συστήματα φίλτρων. 

Σύστημα IF NOTCH (Αυτόματο) 
Το φίλτρο IF Notch είναι ένα πολύ αποδοτικό σύστημα που επιτρέπει την απόρριψη παρεμβολής τύπου "σφυρίγματος". Η κατάσταση ρύθμισης του φίλτρου ΙF NOTCH παρουσιάζεται γραφικά στην οθόνη ενδείξεων του πομποδέκτη. 

DNR - Ψηφιακό Σύστημα Περιορισμού Θορύβου 
Η λειτουργία DNR χρησιμοποιεί έντεκα (11) διαφορετικούς μαθηματικούς αλγορίθμους για να αναλύσει και να καταστείλει τους διάφορους τύπους θορύβου που συναντώνται στις μπάντες βραχέων και στα 6 μέτρα. Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση που θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Το σύστημα DNR έχει σχεδιαστεί για να μειώνει το επίπεδο του τυχαίας μορφής θορύβου. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικό κατά τη λειτουργία σε SSB. Καθένας από τους αλγόριθμους σχεδιάστηκε για διαφορετικό τύπο θορύβου. Πειραματιζόμενοι με τη ρύθμιση του συστήματος DNR κατά τη λήψη μπορείτε να επιλέξετε τον αλγόριθμο που θα αναδείξει το σήμα λήψης σε σχέση με το θόρυβο. 

Μη Αυτόματο Φίλτρο Notch 
Το μη αυτόματο φίλτρο Notch του FT-450 είναι ένα πολύ αποδοτικό σύστημα απόρριψης της παρεμβολής τύπου "σφυρίγματος" από ένα κοντινό φέρον κύμα. 

Ψηφιακός Ισοσταθμιστής Μικροφώνου 
Ρυθμίστε τον για να προσαρμόσετε τα χαρακτηριστικά της εκπομπής σας με εκείνα της φωνής σας, για να έχετε το πιο εντυπωσιακό σήμα στη μπάντα! 


SPECIFICATIONSFT-450D
GENERAL 
RX Frequency Range30 kHz - 56 MHz (operating)
 160 - 6m (specified performance, Amateur bands only)
TX Frequency Range160 - 6m (Amateur bands only)
Frequency Stability±1 ppm/hour (@ 25ºC, after warm-up)
Operating Temperature Range-10ºC - +50ºC
Emission ModesA1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB,USB), F3E (FM)
Frequency Steps1/10/20Hz (SSB & CW), 100/200Hz (AM & FM)
Antenna Impedance50 Ω, unbalanced
Power ConsumptionRX (signal present) 1.5A
 TX (100W) 22A
Supply Voltage13.8 VDC, ±10%
Dimensions (W x H x D, mm)229 x 84 x 217
Weight (approx, Kg)4.0
  
TRANSMITTER 
Power Output100 Watts (25W, AM Carrier)
Modulation TypesJ3E (SSB): Balanced
 A3E (AM): Low-Level (Early Stage)
 F3E (FM): Variable Reactance
Maximum FM Deviation±5.0 kHz / ±2.5 kHz
Harmonic RadiationBetter than -60dB (160 - 10m Amateur bands)
 Better than -70dB (6m Amateur band)
SSB Carrier SuppressionAt least 60dB below peak output
Undesired Sideband SuppressionAt least 60dB below peak output
Audio Response (SSB)Not more than -6dB from 300 to 2400Hz
Microphone Impedance600Ω (200 to 10kΩ)
  
RECEIVER 
Circuit TypeDouble-Conversion Superheterodyne
Intermediate Frequencies (IF)1st IF 67.899kHz  /  2nd IF 24kHz
Sensitivity (IPO Off, ATT: Off) 
SSB(BW: 2.4kHz, 10dB S+NN)
 0.25µV (1.8 - 2.0MHz)
 0.25µV (3.5 - 30MHz)
 0.20µV (50 - 54 MHz)
AM(BW: 6kHz, 10db S+NN)
 30% modulation @ 400Hz
 2.00µV (1.8 - 2.0MHz)
 2.00µV (3.5 - 30MHz)
 1.00µV (50 - 54MHz)
FM(BW: 10kHz, 12dB SINAD)
 0.50µV (28 - 30MHz)
 0.30µV (50 - 54MHz)
 ** There is no specification in frequency ranges not listed.
Squelch Sensitivity

(IPO Off, ATT: Off)

SSB/CW/AM 
 2.50µV (1.8 - 30MHz)
 1.00µV (50 - 54 MHz)
FM 
 0.32µV (28 - 30MHz)
 0.16µV (50 - 54MHz)
 ** There is no specification in frequency ranges not listed.
Selectivity (-6 / -60dB) 
Mode-6 dB-60 dB
CW-N0.25kHz or better0.7kHz or better
SSB2.2kHz or better4.5kHz or better
AM6kHz or better20kHz or better
FM15kHz or better30kHz or better
FM-N9kHz or better25kHz or better
Image Rejection80dB or better
IF Rejection80dB or better (160 - 10m Amateur bands)
 65dB or better (6m Amateur band)
Maximum Audio Output2.2W into 4Ω with 10% THD
Audio Output Impedance4 to 16Ω (8Ω: nominal)
Conducted RadiationLess than 4000 µµW
  
  
Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
    Κακή           Καλή

Πομποδέκτης Yaesu HF/50 Mhz FT-450D

  • Κατασκευαστής: Yaesu
  • Κωδικός Προϊόντος: CS-FT-450D
  • Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας.
  • 659,00€

  • Χωρίς ΦΠΑ: 531,45€

1953 Page Views

Ετικέτες: Πομποδέκτης, Ασύρματος, Yaesu